Skip links

kan veilig toegepast worden op R.V.S en op zachte metalen zoals tin